Зразки документів

Заява на ім’я директора про участь у конкурсі;

Особова картка (анкета) встановленого зразка;

Автобіографія;

Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

Згода на обробку персональних даних.